Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2020

takeitharder
takeitharder
Reposted fromshakeme shakeme vialegilimencja legilimencja
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

May 23 2020

takeitharder
0624 8a91 500
Reposted frommakle makle viaholymoly holymoly

May 21 2020

takeitharder
0797 aec0 500
Reposted fromxawery xawery viablackheartgirl blackheartgirl
takeitharder

"(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi".

Bogdan de Barbaro z rozmowie z Agnieszką Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"

Reposted fromhrafn hrafn viaSilentRule SilentRule

May 18 2020

takeitharder
5461 d93b 500
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra

May 15 2020

takeitharder
5881 7b2b 500
Reposted byztar ztar
takeitharder
5779 aecf 500
Reposted byswidronofbitchesandbutterflieshormezaRudeGirlhrafn

May 13 2020

takeitharder
0825 b065 500
takeitharder
0316 f927 500
Reposted byirremeabilisalevaenerlehashgaturro
takeitharder
0315 ada0 500
Reposted byirremeabilissirthomasboltonhash

May 11 2020

3165 7633 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaskylark skylark
takeitharder
4837 6ca8 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablakablaka blakablaka
takeitharder
Wcześniej czy później los styka nas ze wszystkimi ludźmi, jednym po drugim, którzy pokazują nam, kim możemy i kim nie powinniśmy się stać.
— Gregory David Roberts
Reposted fromhrafn hrafn viablakablaka blakablaka

May 08 2020

takeitharder
takeitharder
2245 ec95 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamarciix marciix

May 07 2020

takeitharder
4057 5774 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianot-alice not-alice
takeitharder
Reposted fromuhuh uhuh vianot-alice not-alice

May 03 2020

5355 3646 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viadreamboat dreamboat
takeitharder
6659 22db 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viadreamboat dreamboat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...