Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

takeitharder
9483 dbaf 500
Reposted fromhorrorstory horrorstory viapankamien pankamien

January 11 2018

takeitharder
2648 9a66 500
Reposted fromtfu tfu

January 06 2018

takeitharder
2003 4762
Reposted fromprzemeksic przemeksic viabanshe banshe

January 05 2018

takeitharder
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viabadblood badblood
takeitharder
5256 2e51 500
korona kruluw
Reposted fromczapajew czapajew vialeniwabula leniwabula

December 24 2017

takeitharder
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viapolitycznazupa politycznazupa
takeitharder
1426 9c45 500
$moleńsk kurwaa..
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa
takeitharder
7536 eeef 500
Reposted fromnutt nutt viabiianca biianca

December 21 2017

takeitharder
8138 5323
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakjuik kjuik

November 25 2017

takeitharder
Reposted fromzelbekon zelbekon viaZerthin Zerthin

November 22 2017

takeitharder
Lepiej przeprosić raz za dużo niż raz za mało.

November 06 2017

takeitharder
5701 54a5
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko

October 30 2017

takeitharder
4451 06ed 500
Reposted frompiehus piehus viayolo28 yolo28
takeitharder
0455 3e8a
Reposted fromsosna sosna viavanite vanite
takeitharder
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz

September 02 2017

takeitharder
1296 e981 500
takeitharder
1924 069e 500
Reposted fromstroschek stroschek viapolitycznazupa politycznazupa

August 28 2017

takeitharder
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viapokolorowana pokolorowana
takeitharder
3315 0829
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadivi divi
takeitharder
0769 8159
Reposted fromsheismysin sheismysin viaczeresnia czeresnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl