Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

takeitharder
6532 2ba0 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne

May 13 2019

takeitharder
6473 8236 500

May 12 2019

8658 62e7 500
takeitharder
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic via12czerwca 12czerwca
takeitharder
7470 2fa2
Reposted frompastainmy pastainmy viakokoloko kokoloko

May 10 2019

takeitharder
3915 8466 500
Turkey ❤️
Reposted bykotfica kotfica
takeitharder
3872 3489 500
Reposted bypodkreslajmniebigevilgrin00invisibileniedoskonaloscLusia
takeitharder
3870 8306 500
Reposted byVostokczeresniaponurykosiarzgreywolf
takeitharder
3851 382a 500
Reposted bynotyourstrawberryprincess-jackniedoskonalosckotficagogullo77lisiazupaorelhNaitliszinzynier
takeitharder
2572 e7f6
<3 
Reposted fromroxanne roxanne viaponurykosiarz ponurykosiarz
takeitharder
Ile to już razy powtarzałem wam przecież, że wasz podstawowy błąd polega na tym, iż nie doceniacie znaczenia oczu człowieka. Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy! Ktoś wam zadaje niespodziewane pytanie, nie zdradzacie się nawet drgnieniem, błyskawicznie bierzecie się w garść i wiecie co należy powiedzieć żeby ukryć prawdę, i wygłaszacie to niezmiernie przekonywająco, i nie drgnie na waszej twarzy żaden mięsień, ale - niestety - spłoszona pytaniem prawda na okamgnienie skacze z dna duszy w oczy i już wszystko stracone. Zostaje dostrzeżona, jesteście w potrzasku.
— Mistrz i Małgorzata

May 05 2019

takeitharder
4751 1227
Reposted fromnoniewiem noniewiem viaohhhfuckitt ohhhfuckitt

May 01 2019

takeitharder
4999 32b5 500
Reposted fromsoftboi softboi viaponurykosiarz ponurykosiarz
takeitharder
To trochę absurdalne, ale czasami odchodzę z czyjegoś życia, żeby go nie ranić(...). Odchodzę bo wiem, że mogę zadać więcej bólu sobą niż swoją nieobecnością.
— Aleksandra Steć

April 29 2019

4040 84ae
takeitharder
takeitharder
6754 f13d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakomplikacja komplikacja
takeitharder
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat

March 31 2019

takeitharder
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapiehus piehus
takeitharder
5012 9851 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl