Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2019

takeitharder
0395 ff1f 500
Reposted frompiehus piehus viajemkartofle jemkartofle

May 24 2019

7287 f267 500
Reposted fromerial erial viaagatiszka agatiszka

May 23 2019

takeitharder
4485 c27e 500
Reposted byOnlyRedlenifcaablmilky-mistmolotovcupcakeZoonk11krysbuBoldlylovedtomeshkateistrueredxinteressiert-mich-net
takeitharder
4484 c1f0 500
Reposted byZoonk11molotovcupcakekrysbuschaafBoldlyloved
takeitharder
4376 321a
Reposted byBoldlyloved Boldlyloved
takeitharder
4374 ffc2 500
Reposted bymilky-mistpuszkaSilentForestlevunejustapersonvalardohaerisblotindpodprzykrywkaBabsonlisekchytrusekhormezaptrckcoookiemonsteeer
takeitharder
4371 a63b
Reposted bylapis-lazulipareidolieMezamemilky-mistZoonk11BoldlylovedponurykosiarzpiehusgreywolfcarmenlunadesperateeerudelubienattsulenifcaMisqatobecontinuedBetterDaysNoCinderellapartyhardorgtforisaladymartininiskowoladymartinisarkastycznaxmartiibigevilgrin00wishyouwereherecotarskyifeelnothingzielonointhemiddleofnowheredancingwithaghostem82kama1110milky-mistkentoquermaryjanejanisshegoneidosk8dolinasmokowcreureszyderarudelubieimpressiveneupshawakeninmybetterworldnotyourstrawberryGaladrielaMerrry98ziewybuchmuzgu

May 22 2019

takeitharder
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaporque porque
takeitharder
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viaagatiszka agatiszka

May 20 2019

takeitharder
7899 e57f
Reposted fromtowo85 towo85 viamyszkaminnie myszkaminnie

May 17 2019

takeitharder
6532 2ba0 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne

May 13 2019

takeitharder
6473 8236 500

May 12 2019

8658 62e7 500
takeitharder
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic via12czerwca 12czerwca
takeitharder
7470 2fa2
Reposted frompastainmy pastainmy viakokoloko kokoloko

May 10 2019

takeitharder
3915 8466 500
Turkey ❤️
Reposted bykotfica kotfica
takeitharder
3872 3489 500
Reposted bypodkreslajmniebigevilgrin00invisibileniedoskonaloscLusia
takeitharder
3870 8306 500
Reposted byVostokczeresniaponurykosiarzgreywolf
takeitharder
3851 382a 500
Reposted bylisiazupanotyourstrawberryprincess-jackniedoskonalosckotficagogullo77orelhNaitliszinzynier
takeitharder
2572 e7f6
<3 
Reposted fromroxanne roxanne viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl